Zbog provedbe projekta „Požeške bolte“ i građevinskih radova na zgradama muzeja skinuti su restaurirani crni kapci na prozorima barokne kuće Krauss, dok su vrata i prozori u prizemlju iste kuće zaštićeni od radova i mogućih oštećenja i udaraca. Iz istih je razloga uklonjena i pohranjena i skulptura Bogorodice s pročelja zgrade.

Nakon selidbe muzeja jedino su dva predmeta ostala u muzeju, a to su peć iz Trenkovog dvorca i freska Miroslava Kraljevića. Budući da su to iznimno vrijedni i restaurirani predmeti i budući da je njihovo premještanje izuzetno riskantno, odlučeno je da oni tijekom građevinskih radova ostanu u muzeju uz najviši standard propisane konzervatorske zaštite kako bi bili sigurni tijekom izvođenja radova. Stanje freske i peći kontinuirano će se pratiti tijekom radova (izgled predmeta, optimalna temperatura i vlaga itd.)

Radove zaštite predmeta obavila je specijalizirana konzervatorsko - restauratorska tvrtka Kvinar d.o.o iz Podstrane.